header

univ logo

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

הגירה לפריפריה הכפרית בגולן ולצפון מזרח הגליל: ניתוח קהילתי

 

מאת ד"ר שרה ארנון ופרופ' שמואל שמאי

מאז משבר הקיבוצים והמושבים בשנות ה-80, אנו עדים לשינויים ארגוניים, דמוגרפיים, חברתיים ומשפטיים בקיבוצים ומושבים רבים. אחד מביטויי השינוי הוא הרחבת גבולות היישוב ופתיחתו בפני מתיישבים חדשים.

קרא עוד...

פיתוח שיטות ידידותיות להפחתת נזקי מחלת הצהבון בגפן יין

 

ורד נאור1,תרצה זהבי2, רקפת שרון3, מרי דפני-ילין1,  עינת צחורי פיין4, לילך יסעור קרוח4, מוניר מוואסי4, דוד עזרא4,

1המכון- לחקר הגולן, 2שה"מ משרד החלקאות, 3מו"פ צפון, 4מנהל המחקר החקלאי

מחלת הצהבון בגפני יין גורמת לפחיתה משמעותית ברמת היבול ואיכותו. בזנים רגישים שיעור הנגיעות יכול להגיע לכ90% מהגפנים. רמת הגולן היא איזור גידול חשוב של גפן יין בישראל. ההפסדים הישירים והעקיפים מהמחלה מגיעים לכ-5 מיליון שח' בשנה.

קרא עוד...

מנגנון יצירת ריקבון חיצוני בתפוח מזן פינק ליידי ופיתוח ממשק הדברה

 

ליאור גור, משה ראובני– המכון לחקר הגולן, אוניברסיטת חיפה, רפי שטרן – מו"פ צפון, מיג"ל, יגאל כהן – אוניברסיטת בר אילן

בשנים האחרונות נצפתה בישראל עליה מדאיגה בחומרת מחלת כתמי העלים ובעיקר על פירות הזן היוקרתי קריפס פינק (פינק ליידי). הנגיעות התבטאה בריקבונות חיצוניים על גוף הפרי, או באזור הסדקים הנוצרים סביב הפיטם במהלך התפתחות הפרי, והגיעה בחלקות מסוימות עד לכ- 80%. נגיעות על הפרי ברמה כה גבוהה לא דווחה באזורים אחרים בעולם, אשר בהם עיקר הנזק מתבטא בנשירת עלים חמורה.

קרא עוד...

המכון לחקר הגולן  |  ת.ד. 97 קצרין 1290000
טלפון: 04-6123901  |  פקס: 04-6961930  |  דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
טלפונים נוספים: ארכיון 04-6123903  |  מנהלה 04-6123928
עיצוב והקמת אתר: עדן אוריון ושני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע, אוניברסיטת חיפה