header

univ logo

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

סיכום פעילות שנתי

סיכום הפעילות השנתית של המכון לחקר הגולן לשנת 2012

בשנת 2012 גדל סגל המכון בצורה משמעותית ע"י קליטת חמישה חוקרים חדשים בדרגת ד"ר. כמו כן נוספו עמיתי מחקר ותלמידי מחקר לתארים מתקדמים.

 

הצעות מחקר

במהלך 2012 זכו חמישה חוקרים בקול קורא של מחקרי מו"פ אזורי במשרד במדע.

11 חוקרים המשיכו מחקר שזכה בקול קורא מטעם משרד המדע.

שלושה חוקרים קבלו מענק מחקר ממשרד החקלאות ומהאיחוד האירופי למימון שישה מחקרים שונים. 

 

כנסים מדעיים

חוקרי המכון הציגו את עבודות המחקר שלהם בשלושה כנסים מדעיים:

כנס ראש פינה לפירות גלעיניים ושקד 3/1/12

כנס ראש פינה לנושאי תפוח ופירות הר 17/1/12

כנס ראש פינה לנושאי אגס לזכרו של אבשלום שוורץ ז"ל – 18/12/12 

 

פרסומים

חוקרי המכון פרסמו –

8 מאמרים בכתבי עת מבוקרים

6 פרקים בספרים

1 מאמר בכתב עת לא מבוקר 

 

הדרכה לתלמידים ולקהל הרחב

חוקרי המכון הנחו כ-30 עבודות במסגרות שונות – תלמידים לתואר שלישי, שני וראשון כמו גם תלמידי י"ב הניגשים לבגרות בכתיבת עבודת גמר.

במהלך 2012 נתנו חוקרי המכון 58 הרצאות בפני תלמידים, מורים, מגדלים ומדריכים חקלאיים.

 


המכון לחקר הגולן  |  ת.ד. 97 קצרין 1290000
טלפון: 04-6123901  |  פקס: 04-6961930  |  דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
טלפונים נוספים: ארכיון 04-6123903  |  מנהלה 04-6123928
עיצוב והקמת אתר: עדן אוריון ושני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע, אוניברסיטת חיפה