header

univ logo

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

תוכנית עבודה שנתית נוכחית

תוכנית עבודה לשנת 2013

תוכנית העבודה לשנת 2013 מציגה מגוון רחב של נושאים ותוכניות מחקר חדשות שבהן הוחל בשנה האחרונה והמתוכננים לשנה הקרובה. בנוסף, מוצגים נושאים או תוכניות הנמשכות למספר שנים והן תמשכנה גם בשנה הבאה. כל נושאי המחקר הם רלוונטים ובעלי חשיבות כלכלית, חקלאית או חברתית לאיזור רמת הגולן, ובדרך כלל הם נובעים מדרישות השטח לפתרון בעיות מעיקות או פיתוח של מקורות נוספים להכנסה.

 

מדעי החברה

מרכז ופריפריה: נקודת מבט של תושבי הפריפריה הצפון מזרחית

הגירה לפריפריה הכפרית בגולן ולצפון מזרח הגליל: ניתוח קהילתי

תכנית אסטרטגית למרכז קהילתי: עקרונות מנחים ותכנית עבודה

קליטה בהרחבות הקהילתיות בגולן

רפורמה במדיניות "קליטה ישירה" ותהליכי קליטת עליה בפריפריה צפון-מזרחית

נגישות לשרותי בריאות ושילוב חברתי של קשישים בפריפריה

נשירה מההרחבות בגולן

 

יחידה להערכה ומדידה

יעוץ לבתי ספר בגולן  בנוגע לפיתוח הערכה ומדידה בבית ספרם

"מורים מצליחים", מועצה מקומית קצרין

פיתוח חשיבה והוראת חקר, מועצה אזורית גולן והמכון לחקר הגולן

 

חקלאות

מחלות צמחים וביוטכנולוגיה צמחית

חשיבות מקור המידבק הראשוני של פטריית הקימחון בנקטרינה ואפרסק בפיתוח ממשק הדברה מיטבי למחלה

מנגנון ההדבקה ויצירת ריקבון חיצוני בפרי תפוח ע"י הפטרייה Alternaria mali ופיתוח אמצעים להדברתה.

פיתוח ממשק הדברה מיטבי למחלת הגרב בתפוח המבוסס על מערכת קבלת החלטות המותאמת לתנאי ישראל

פיתוח ממשק הדברה מיטבי כנגד מחלת הקימחון במנגו

השקיה ויחסי מים ופיזיולוגיה סביבתית

תגובת שקד למנות השקיה בשלב צבירת החומר היבש

בחינת האינטראקציה בין מנת השקיה ועומס יבול בשלוש תקופות פנולוגיות באשכוליות

בחינת האינטראקציה בין מנת השקיה ועומס יבול בשלב התנפחות הפרי בנקטרינה מאוחרת

בחינת תגובת מנגו למים בשלוש תקופות פנולוגיות (חוקר ראשי: אדולפו לוין)

בחינת שימוש בחיישני קרקע וצמח רציפים לבקרת השקיה (חוקר ראשי: שבתאי כהן)

פיתוח פרוטוקול השקייה לאבוקדו ביצאיה מהחורף ובתחילת העונה (חוקר ראשי: אבנר זילבר)

בחינת תגובת תפוח למנות מים משתנות לאורך זמן

שיפור כושר קליטת המים בתפוח הגדל בקרקעות אבניות רדודות

כרם יין ומאכל

אפיון אוכלוסית Phytoplasma sp. בכרם, בצמחי בר ותרבות ובוקטורים פוטנציאלים סביב ובתוך כרמים הנגועים במחלת הצהבון

הפחתת הנגיעות ממחלת הצהבון בגפנים: בחינת האפשרות לשימוש בתופעת ההבראה הטבעית

בידוד אפיון ושימוש באנדופיטים מגפן להפחתת נזקי מחלות צהבון הנגרמות מפיטופלסמה

שימוש בתבדידי חיידק מהסוגBacillus ככלי ביולוגי להפחתת נזקי מחלות צהבון בגפן

 

אקולוגיה וסביבה

שינויים ארוכי טווח במערכות אקולוגיות – שינויי אקלים או שינויים בשימושי קרקע?

מבנה יער והמחזור ההידרולוגי ביערות נטועים – השלכות לממשק מים

ניטור פעילות חזירי בר ברמת הגולן

שריפות נשנות בשטחים הפתוחים ברמת הגולן – השלכות גאומרופולוגיות ואקולוגיות

בחינת שינויים בהרכב דיאטת טורפים בגולן בעקבות פעילויות הסניטציה והממשק: שימוש בניתוח תכולת DNA בגללים.

מדדים התנהגותיים, דמוגראפיים ופיסיולוגיים של אוכלוסייה בסכנת הכחדה – הנשר האירואסיאתי Gyps fulvus בישראל כמקרה בוחן.

טיפול במי שפכים

מודלים ביו-מתמטיים - מערכת תומכת קבלת החלטות (DSS)

 

המרכז לחקר קרינה קוסמית ומזג אוויר בחלל

היחידה לתכנון אסטרטגי

לקריאת התכנית המלאה....


המכון לחקר הגולן  |  ת.ד. 97 קצרין 1290000
טלפון: 04-6123901  |  פקס: 04-6961930  |  דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
טלפונים נוספים: ארכיון 04-6123903  |  מנהלה 04-6123928
עיצוב והקמת אתר: עדן אוריון ושני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע, אוניברסיטת חיפה